Σεμιναρια διατασεων

Σεμινάρια διατάσεων

Στο σεμινάριο διδάσκονται τρόποι διάτασης των αναπνευστικών μυών και όλων των μυών του θώρακα, καθώς και τρόποι ενδυνάμωσης τους.
Το όφελος για τον ελεύθερο δύτη μέσω αυτής της διαδικασίας είναι η αύξηση της πνευμονικής χωρητικότητας και της ελαστικότητας του θώρακα καθώς και η ευκολότερη προσαρμογή στο βάθος και η αποφυγή τραυματισμών.
Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε ελεύθερους δύτες όλων των επιπέδων.

Με την έναρξη γίνεται σπιρομέτρηση σε όλους τους συμμετέχοντες, η οποία παραμένει στο αρχείο της σχολής με σκοπό να μπορεί ο ασκούμενος να ελέγξει την πρόοδο του έπειτα από ένα χρονικό διάστημα εξάσκησης του με τον τρόπο που θα διδαχθεί.

Τα τμήματα είναι ολιγομελή έτσι ώστε να γίνεται σωστή παρακολούθηση και διόρθωση του τρόπου εκτέλεσης των ασκήσεων.

Με την έναρξη του σεμιναρίου οι μαθητές παραλαμβάνουν βιβλίο με το ασκησιολόγιο σε φωτογραφίες, έτσι ώστε στη συνέχεια  να μπορούν να εξασκηθούν στο χώρο τους.