Εκπαιδευτικό σχολείο επιπέδου 2

Εκπαιδευτικό σχολείο επιπέδου 2*

Το σχολείο αυτό απευθύνεται σε κατόχους πτυχίου ελεύθερης κατάδυσης επιπέδου 1* οποιουδήποτε οργανισμού και σε ελεύθερους δύτες – υποβρύχιους κυνηγούς που έχουν μία σχετική εμπειρία στο νερό. Γι’αυτό άλλωστε είναι άλλωστε και το πιο δημοφιλές σχολείο.

Σκοπός του σχολείου αυτού είναι η βελτίωση της τεχνικής αλλά κυρίως αποτελεσματικότερες και ασφαλέστερες καταδύσεις μέσω της τελειοποίησης του μηχανισμού της αναπνοής και της βελτίωσης της χαλάρωσης.

Επίσης δίνεται μεγάλη έμφαση στο κομμάτι της ασφάλειας και της διάσωσης.

Στο σχολείο επιπέδου 2* διδάσκεται η ύλη του επιπέδου 1* και επιπλέον τα εξής:

 Σε θεωρητικό επίπεδο:

– Εμβάθυνση στις έννοιες υπεραερισμός – υπερκαπνία – υποξία.

– Διατροφή του ελεύθερου δύτη & του ψαροντουφεκά.

– Τεχνικές ΚΑΡΠΑ / εξομοίωση σε ιατρικό πρόπλασμα.

– Γνωριμία με όλες τις κατηγορίες αγωνιστικής ελεύθερης κατάδυσης.

– Ασκησιολόγιο εκμάθησης αναπνοής.

– Βασικές ασκήσεις χαλάρωσης – διατάσεις.

– Γραπτό τεστ.

 

Σε πρακτικό επίπεδο στην πισίνα:

– Στο επίπεδο αυτό οι μαθητές θα ακολουθήσουν διαδικασίες προπονητικές και για τη στατική και για τη δυναμική άπνοια, με σκοπό στο τέλος των μαθημάτων να ξεπεράσουν (πολλές φορές κατά πολύ) τις επιδόσεις που απαιτούνται για την απόκτηση του πτυχίου.

– Εκμάθηση των βασικών τεχνικών ρυμούλκησης  θύματος.

Σε πρακτικό επίπεδο στην θάλασσα:

– Διάσωση θύματος από -10m βάθος.

– Κατάδυση με σταθερά βάρη έως -20 m.

– Εκμάθηση τεχνικής free immersion.

– Ασκήσεις προσαρμογής στο υδάτινο περιβάλλον.

Στα σχολεία επιπέδου 2* παρέχεται στους μαθητές δωρεάν σπιρομέτρηση (μέτρηση ζωτικής πνευμονικής χωρητικότητας).

Τα τμήματα είναι πάντα ολιγομελή.

Δυνατότητα συμμετοχής από 14 ετών.*

 *Οι εκπαιδευτές της σχολής μας ως απόφοιτοι ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. (Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) κατέχουν την παιδαγωγική επάρκεια και ως εκ τούτου νομιμοποιούνται να διδάσκουν ανηλίκους με την γραπτή συγκατάθεση των κηδεμόνων τους.

Με την έναρξη του σχολείου δίνεται βιβλίο με τις σημειώσεις της διδακτέας ύλης.

Με τη λήξη του σχολείου δίνονται τα βίντεο των προσπαθειών των μαθητών καθώς και το πτυχίο – πιστοποίηση από τον εκπαιδευτικό οργανισμό.

Για να γίνει ο μαθητής κάτοχος κάρτας της δεύτερης βαθμίδας δίνει ένα τεστ θεωρητικών γνώσεων στο τέλος του σχολείου.

Πρέπει δε να επιτύχει τις ακόλουθες επιδόσεις: στατική άπνοια 2’30’’, δυναμική άπνοια στην πισίνα 50 μέτρα και κατάδυση σε βάθος 16 μέτρων.

Στο σχολείο συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα εισόδου & χρήσης της πισίνας.

Δυνατότητα παροχής εξοπλισμού σε περίπτωση που ο μαθητής δεν διαθέτει δικό του.