Εκπαιδευτικό σχολείο επιπέδου 1

Εκπαιδευτικό σχολείο επιπέδου 1*

Το σχολείο αυτό είναι η εισαγωγική βαθμίδα εκπαίδευσης της ελεύθερης κατάδυσης.

Απευθύνεται στους νέους ελεύθερους δύτες και σε αυτούς που έχουν πολύ μικρή εμπειρία στο νερό.

Σκοπός είναι να αναπτύξουν οι μαθητές τις δεξιότητες και τις γνώσεις που χρειάζονται προκειμένου να μπορούν  να εκτελέσουν ασφαλείς και απολαυστικές βουτιές. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στο κομμάτι της εξίσωσης, το οποίο είναι η «Αχίλλειος πτέρνα» του αρχάριου ελεύθερου δύτη, αλλά και στο κομμάτι των αναπνοών το οποίο είναι εξίσου σημαντικό για την επιτυχία της βουτιάς.

Περιληπτικά η ύλη των μαθημάτων έχει ως εξής.

Στα θεωρητικά μαθήματα διδάσκονται μεταξύ άλλων:

– Εξοπλισμός και σωστή επιλογή του για ελεύθερη κατάδυση.

– Φυσική των καταδύσεων και προσαρμογές του σώματος στο νερό.

– Ανατομία και φυσιολογία του αναπνευστικού.

– Αναπνοές και χαλάρωση μέσω αυτών.

– Πλήρης διαφραγματική αναπνοή.

– Υποξία, υπερκαπνία, υποκαπνία.

– Ανατομία του αυτιού και εξίσωση. Βασικές τεχνικές εξίσωσης.

– Τεχνική στην ελεύθερη κατάδυση.

– Ρόλος ζευγαριού / βασικές γνώσεις για την ασφάλειά μας

Στα πρακτικά μαθήματα πισίνας διδάσκεται:

– Ιδανικός τρόπος αναπνοής.

– Τεχνική ελεύθερης κατάδυσης.

– Στατική άπνοια.

– Δυναμική άπνοια.

Στα πρακτικά μαθήματα στη θάλασσα διδάσκεται:

– Τεχνική εκκίνησης της κατάδυσης (σπάσιμο μέσης κλπ).

– Στάση σώματος – τεχνική πεδιλιάς.

– Ρόλος του ζευγαριού και ασφάλεια.

– Σταθερά βάρη με πέδιλα.

– Free immersion (ελεύθερη βύθιση).

Με το τέλος του σχολείου οι δύτες θα βουτούν με ασφάλεια σε βάθος 10 m.

Τα τμήματα είναι πάντα ολιγομελή.

Δυνατότητα παρακολούθησης από 14 ετών.*

*Οι εκπαιδευτές της σχολής μας ως απόφοιτοι ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. (Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) κατέχουν την παιδαγωγική επάρκεια και ως εκ τούτου νομιμοποιούνται να διδάσκουν ανηλίκους με την γραπτή συγκατάθεση των κηδεμόνων τους.

Με την έναρξη του σχολείου δίνεται βιβλίο με τις σημειώσεις της διδακτέας ύλης.

Με τη λήξη του σχολείου δίνονται τα βίντεο των προσπαθειών των μαθητών καθώς και το πτυχίο – πιστοποίηση από τον εκπαιδευτικό οργανισμό.

Για να γίνει ο μαθητής κάτοχος κάρτας της πρώτης βαθμίδας δεν δίνει θεωρητικές εξετάσεις. Πρέπει δε να επιτύχει τις ακόλουθες επιδόσεις: στατική άπνοια 1’45’’, δυναμική άπνοια στην πισίνα 30 μέτρα και κατάδυση σε βάθος 8 μέτρων.

Στο σχολείο συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα εισόδου & χρήσης της πισίνας.

Δυνατότητα παροχής εξοπλισμού σε περίπτωση που ο μαθητής δεν διαθέτει δικό του.