Υποβρυχιο Κυνηγι

Υποβρύχιο κυνήγι

Ο υποβρύχιος κυνηγός της εποχής μας για να είναι αποτελεσματικός στις περισσότερες από τις εξορμήσεις του καλείται να είναι εκτός των άλλων προπονημένος σε ένα υψηλό επίπεδο. (Εννοείται πως ικανότητες όπως ψαρευτική αντίληψη, γνώση του τόπου / βυθού κλπ είναι πολύ σημαντικές).

Για τον παραπάνω λόγο είναι πολύ σημαντική η δόμηση ενός εξειδικευμένου προπονητικού προγράμματος με στόχο την ανάπτυξη των ικανοτήτων που χρειάζεται ο υποβρύχιος κυνηγός.

Η αποτελεσματικότητα των προπονητικών προγραμμάτων είναι αποδεδειγμένη από δεκάδες ελεύθερους δύτες.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να «στήσουμε» την προπόνηση σας βασισμένη στις ανάγκες και στο διαθέσιμο χρόνο σας.