Εκπαιδευτικό σχολείο επιπέδου 3

Εκπαιδευτικό σχολείο επιπέδου 3*

Το σχολείο αυτό απευθύνεται σε έμπειρους ελεύθερους δύτες & σε αποφοίτους δευτέρου επιπέδου. Αποτελεί το κορυφαίο σχολείο σε ερασιτεχνικό επίπεδο και σκοπός του είναι η τελειοποίηση των δεξιοτήτων του ελεύθερου δύτη και η εκμάθηση του τρόπου βελτίωσης των ικανοτήτων του μέσω της προπόνησης.

Η διάρκεια του είναι πάνω από 8 ημέρες και αυτό λόγω των πολλών ωρών πρακτικής διδασκαλίας σε πισίνα και θάλασσα.

Στη θεωρία διδάσκεται η ύλη του επιπέδου 2 και επιπλέον:

Σε θεωρητικό επίπεδο:

– Προπονητική / βασικές αρχές /δόμηση προπονητικών προγραμμάτων.

– Αθλητική διατροφή.

– Εξειδικευμένες τεχνικές ελεύθερης κατάδυσης &  υποβρυχίου κυνηγίου.

– Εξειδικευμένες τεχνικές χαλάρωσης / διαλογισμός.

– Διατάσεις και εκγύμναση αναπνευστικών μυών.

Στην πρακτική στην πισίνα:

– Εφαρμοσμένη προπόνηση στατικής και δυναμικής άπνοιας.

– Υποξική και υπερκαπνική προπόνηση στατικής & δυναμικής άπνοιας.

Στην πρακτική στη θάλασσα:

– Τεχνικές διάσωσης και ρυμούλκησης από τα -16 m.

– Τελειοποίηση της τεχνικής / free fall.

– Προπονητικά προγράμματα ειδικά για θάλασσα.

– Πρακτική εξάσκηση σε προχωρημένες τεχνικές ελεύθερης κατάδυσης & υποβρυχίου κυνηγίου.

– Κατάδυση σε βάθος 30 m.

Στα σχολεία επιπέδου 3* παρέχεται στους μαθητές δωρεάν σπιρομέτρηση (μέτρηση ζωτικής πνευμονικής χωρητικότητας).

Όλα τα τμήματα είναι ολιγομελή.

Δυνατότητα συμμετοχής από 16 ετών.*

*Οι εκπαιδευτές της σχολής μας ως απόφοιτοι ΤΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. (Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) κατέχουν την παιδαγωγική επάρκεια και ως εκ τούτου νομιμοποιούνται να διδάσκουν ανηλίκους με την γραπτή συγκατάθεση των κηδεμόνων τους.

Με την έναρξη του σχολείου δίνεται βιβλίο με τις σημειώσεις της διδακτέας ύλης.

Με τη λήξη του σχολείου δίνονται τα βίντεο των προσπαθειών των μαθητών καθώς και το πτυχίο – πιστοποίηση από τον εκπαιδευτικό οργανισμό.

Για να γίνει ο μαθητής κάτοχος κάρτας της τρίτης βαθμίδας δίνει ένα τεστ θεωρητικών γνώσεων στο τέλος του σχολείου.

Πρέπει δε να επιτύχει τις ακόλουθες επιδόσεις: στατική άπνοια 3’00’’, δυναμική άπνοια στην πισίνα 70 μέτρα και κατάδυση σε βάθος 25 μέτρων.

Στο σχολείο συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα εισόδου & χρήσης της πισίνας.

Δυνατότητα παροχής εξοπλισμού σε περίπτωση που ο μαθητής δεν διαθέτει δικό του.