Βοηθός Εκπαιδευτή Apnea Academy

Βοηθός εκπαιδευτή Apnea Academy

Το σχολείο αυτό απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να μεγαλώσουν την εμπειρία τους στην εκπαιδευτική δραστηριότητα, να προχωρήσουν μελλοντικά στο επίπεδο του εκπαιδευτή Apnea Academy και να μπορούν να συμμετέχουν ως βοηθοί σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό σχολείο της Apnea Academy.

Στο σχολείο αυτό ο υποψήφιος διδάσκεται την σωστή μεθοδολογία διδασκαλίας σε θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα. Επίσης κατά τη διάρκεια των μαθημάτων συμμετέχει ενεργά στη διδασκαλία μαθητών σε αίθουσα και πισίνα ή θάλασσα υπό την επίβλεψη του εκπαιδευτή Apnea Academy.

Για να ολοκληρώσει το  σχολείο και να πιστοποιηθεί ως βοηθός πρέπει να επιτύχει σε γραπτό τεστ στο τέλος του σχολείου , να πραγματοποιήσει δύο θεωρητικές παρουσιάσεις στην αίθουσα και να ανταπεξέλθει επιτυχώς στη διδασκαλία στο νερό.

Πρέπει δε να επιτύχει τις ακόλουθες επιδόσεις: στατική άπνοια 4’00’’ , δυναμική άπνοια στην πισίνα 75+ μέτρα και κατάδυση σε βάθος 30 μέτρων.

Τέλος πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό παροχής πρώτων βοηθειών σε ισχύ.

Ο βοηθός εκπαιδευτή Apnea Academy μπορεί να συμμετέχει σε όλα τα ερασιτεχνικά σχολεία δίπλα σε εκπαιδευτή του οργανισμού ή να διδάξει ο ίδιος τα μαθήματα Apnea Discovery.