ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εκπαιδευτικό σχολείο

επιπέδου 1*

Εκπαιδευτικό σχολείο

επιπέδου 2*

Εκπαιδευτικό σχολείο

επιπέδου 3*

Indoor / Outdoor Freediver

Σεμινάρια βάθους 

Σεμινάρια διατάσεων

Βοηθός εκπαιδευτή Apnea Academy